1. júna

Deň korálových útesov

Deň korálových útesov

1. červen je výzvou k akcii pre spotrebiteľov, firmy a organizácie, aby sa zamysleli nad citlivým ekosystémom korálových útesov v našich oceánoch. Deň spája širokú verejnosť s lídrami verejného míňania, aby spoločne vytvorili aktívnu zmenu prostredníctvom vzdelávania a zapojenia.

Coral reefs are facing numerous threats, including climate change, pollution, and overfishing. In order to protect them, individuals can take several actions. One of the most important steps is to reduce carbon emissions by using renewable energy sources and minimizing energy consumption. Additionally, it is crucial to minimize pollution by properly disposing of waste and avoiding the use of harmful chemicals. Another way to protect coral reefs is to support sustainable fishing practices and avoid purchasing products made from endangered species. Finally, individuals can also contribute to the conservation of coral reefs by participating in volunteer programs and supporting organizations that work towards their protection.
Ako môžem chrániť korálové útesy
Korálové útesy čelia mnohým hrozbám, vrátane klimatických zmien, znečistenia a nadmerného rybolovu. Na ich ochranu môžu jednotlivci podniknúť niekoľko krokov. Jedným z najdôležitejších krokov je zníženie emisií uhlíka pomocou využívania obnoviteľných zdrojov energie a minimalizácie spotreby energie. Okrem toho je dôležité minimalizovať znečistenie správnym odstraňovaním odpadu a vyhýbaním sa používaniu škodlivých chemikálií. Ďalším spôsobom, ako chrániť korálové útesy, je podpora udržateľných rybárskych praktík a vyhýbanie sa nákupu výrobkov vyrobených z ohrozených druhov. Nakoniec, jednotlivci môžu tiež prispieť k ochrane korálových útesov účasťou na dobrovoľníckych programoch a podporou organizácií, ktoré sa zaoberajú ich ochranou.

Partneri

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.