12. augusta

Svetový deň slonov

Svetový deň slonov

Svetový deň slonov je každoročná medzinárodná udalosť, ktorá sa koná 12. augusta, venovaná zachovaniu a ochrane slonov. V roku 2011 ho vytvorili kanadskí filmári Patricia Sims a Michael Clark a je podporovaná nadáciou Elephant Reintroduction Foundation.

Cieľom Svetového dňa slonov je zvýšiť povedomie o naliehavej situácii afrických a ázijských slonov a zdieľať poznatky a pozitívne riešenia pre lepšiu starostlivosť o slony chované v zajatí aj voľne žijúce slony. Africkí sloni sú označení ako zraniteľní a ázijskí sloni ako ohrození v Červenom zozname ohrozených druhov IUCN. Ochrancovia prírody uvádzajú, že slonom africkým aj ázijským hrozí vyhynutie v priebehu niekoľkých desiatok rokov. Súčasné odhady populácie sú približne 400 000 afrických slonov a 40 000 ázijských slonov, hoci sa zdá, že aj tieto čísla sú príliš vysoké. Dopyt po slonovine, ktorý je najvyšší v Číne, vedie k nelegálnemu pytláctvu afrických aj ázijských slonov. Slony sú tiež lovené pre mäso, kožu a časti tela, pričom nelegálny obchod so voľne žijúcimi zvieratami vystavuje slony stále väčšiemu nebezpečenstvu. Strata prirodzeného prostredia v dôsledku odlesňovania, nárastu ťažby a poľnohospodárskych aktivít sa stala problematickou najmä pre ázijských slonov. Konflikt medzi človekom a slonom je významným problémom, pretože populácia ľudí narastá a lesná vegetácia sa znižuje, čo núti slony k tesnej blízkosti ľudských sídiel. Nedostatok legislatívy týkajúcej sa starostlivosti a zaobchádzania so slonmi v zoologických záhradách, cirkusoch a cestovnom ruchu často vedie k ich zlému zaobchádzaniu.

Partneri

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
DHL Supply Chain
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.