28. júla

Svetový deň ochrany prírody

Svetový deň ochrany prírody

Svetový deň ochrany prírody sa každoročne oslavuje 28. júla a kladie si za cieľ vytvoriť povedomie o nutnosti chrániť životné prostredie, prírodné zdroje, rastliny a zvieratá, ktorým hrozí vyhynutie.

História a pôvod Svetového dňa ochrany prírody nie sú známe, ale hlavným cieľom jeho osláv 28. júla je skúmať, ako ľudia využívajú prírodu a podniknúť kroky k jej ochrane. Ľudia čelia hnevu globálneho otepľovania, rôznych chorôb, prírodných katastrof atď. v dôsledku nadmerného využívania prírodných zdrojov.
Svetový deň ochrany prírody uznáva, že zdravé životné prostredie je základom stabilnej a zdravej ľudskej spoločnosti. Zachovanie zdrojov hrá dôležitú rolu pri ochrane našej matky Zeme. Rovnováhu v prírodnej kráse Zeme je možné udržať zachovaním rôznych složiek prírody - vody, vzduchu, pôdy, energie, vegetácie, minerálov, fauny.
Aby sme citovali známeho ruského spisovateľa Lva Tolstého: "Jednou z prvých podmienok šťastia je, že spojenie medzi človekom a prírodou nesmie byť prerušené."
Svetový deň ochrany prírody uznáva, že zdravé životné prostredie je základom stabilnej a produktívnej spoločnosti a aby sme zabezpečili blahobyt súčasných aj budúcich generácií, musíme sa všetci podieľať na ochrane, zachovaní a udržateľnom hospodárení s našimi prírodnými zdrojmi.

Partneri

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.