14. júla

Medzinárodný deň alternatív k spaľovniam

Medzinárodný deň alternatív k spaľovniam

Svetový deň alternatív k spaľovniam vyhlásila na 14. júl medzinárodnú sieť GAIA (Global Aliance for Incineration Alternatives). Viac ako 230 organizácií vo viac ako 60 krajinách organizuje v tento deň osvetové akcie. Dátum bol zvolený na prvý deň rokovania Medzivládneho výboru pre prípravu Štokholmského dohovoru o zákaze a obmedzení perzistentných organických látok. Spaľovne totiž patria k hlavným zdrojom úniku týchto látok do životného prostredia.

Spalovny jsou nebezpečné, protože vypouštějí velké množství toxických látek do vzduchu, vody a půdy. Nejvíce se upozorňuje na nebezpečné dioxiny, které poškozují imunitní a hormonální systém člověka a jsou karcinogenní. Kromě dioxinů se vypouštějí také další nebezpečné látky. Většina vyspělých zemí trvá na kontrole a zachycování těchto látek, ale to je složité a nákladné. Výsledný odpad ze zachycení musí být zlikvidován jako nebezpečný odpad, což je obtížné hlídat. V mnoha zemích na jižní polokouli chybí zařízení na kontrolu znečištění nebo dokonce nejsou žádná. Dioxiny tak mohou snadno proniknout do potravinového řetězce.
V České republice se recykluje pouze 34% komunálního odpadu, zatímco v Německu to je 60% a ve Vlámsku dokonce 70%. Peníze, které by byly použity na výstavbu nových spaloven, by mohly být využity na zlepšení recyklace odpadu. Ekologové navrhují zavést slevu pro radnice, aby motivovaly domácnosti ke třídění odpadu, stavět plazmové spalovny nebo využívat mechanicko-biologické zpracování odpadu. Nicméně stále je velké množství recyklovatelných surovin končí ve spalovnách.
Prečo sú spaľovne nebezpečné
Vypúšťajú až 1922 toxických látok do vzduchu, vody a pôdy. Najčastejšie sa upozorňuje na nebezpečné dioxíny, ktoré poškodzujú imunitný a hormonálny systém človeka. Najtoxickejšie dioxíny sú karcinogénne. Okrem dioxínov sú to aj dimetylftalát, bromdichlórfenol, benzén, hexachlórobenzén a ďalšie látky.
V roku 1994 boli spaľovne zdravotníckeho odpadu v USA zodpovedné za 40%

Partneri

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.