29. júna

Medzinárodný deň trópov

Medzinárodný deň trópov

Medzinárodný deň trópov, ustanovený Valným zhromaždením OSN na deň 29. júna, je pripomienkovým dňom OSN. Jeho cieľom je osláviť nevšednú diverzitu tropických regiónov a zároveň upozorniť na výzvy, ktoré stoja pred národmi týchto regiónov. Je príležitosťou na zdieľanie expertíz a na rozvoj spolupráce.

Rok 2021 přinesl alarmující údaje o úbytku tropických pralesů. Nejvíce pralesů bylo zničeno v Brazílii, Kongu a Bolívii. Celkově bylo vymýceno 41 000 km2 pralesů, což odpovídá více než polovině rozlohy České republiky. Tento úbytek má výrazný dopad na emise oxidu uhličitého do atmosféry. V Jižní Americe je hlavní příčinou ničení pralesů nelegální těžba a prodej dřeva, rozšiřování pastvin a budování infrastruktury. Brazílie se snaží zastavit nelegální mýcení pralesa do roku 2030 a dosáhnout vyrovnaného stavu mezi pokáceným a nově vysázeným lesem v Amazonii.
Rok 2021 priniesol alarmujúce údaje o úbytku tropických pralesov. Najviac pralesov bolo zničených v Brazílii, Kongu a Bolívii. Celkovo bolo vykynutých 41 000 km2 pralesov, čo zodpovedá viac ako polovici rozlohy Českej republiky. Tento úbytok má výrazný dopad na emisie oxidu uhličitého do atmosféry. V Južnej Amerike je hlavnou príčinou ničenia pralesov nelegálna ťažba a predaj dreva, rozširovanie pastvín a budovanie infraštruktúry. Brazília sa snaží zastaviť nelegálne kynenie pralesa do roku 2030 a dosiahnuť vyrovnaný stav medzi pokácaným a novým vysadeným lesom v Amazónii.

Partneri

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.