V Piatok 29. september budeme slavit

Medzinárodný deň povedomia o potravinových stratách a znižovaní odpadu

Medzinárodný deň povedomia o potravinových stratách a znižovaní odpadu
Mezinárodní den informovanosti o potravinových ztrátách a plýtvání je příležitostí vyzvat k akci jak veřejný sektor (národní nebo místní orgány), tak soukromý sektor (podniky a jednotlivce) a stanovit priority akcí. Pokročit s inovacemi s cílem snížit ztráty a plýtvání potravinami a budovat lepší a odolnější potravinové systémy.
www.EKOkalendar.cz