20. mája

Svetový deň včiel

Svetový deň včiel

Každoročným pripomínaním Svetového dňa včiel môžeme zvýšiť povedomie o zásadnej úlohe, ktorú včely a ďalší opeľovači zohrávajú pri udržiavaní zdravia ľudí a planéty, ao mnohých výzvach, ktorým dnes čelia. Tento deň sa oslavuje od roku 2018, keď úsilie slovinskej vlády viedlo Valné zhromaždenie OSN k vyhláseniu 20. mája za Svetový deň včiel.

Penny Market s.r.o.

Patrónom Svetového dňa včiel je PENNY. Ako dobrý sused si PENNY uvedomuje zásadný význam včiel a ostatných opeľovačov pre nás všetkých. Bez včiel by hrozil nielen úbytok produktov z medu, ale išlo by aj o problém s opelením mnohých rastlín, slúžiacich na výrobu potravín.

https://www.penny.cz

Svetový deň včiel bol zvolený na počesť Antona Janšu, priekopníka moderného včelárstva. Včelstvá po celom svete trpia úbytkom, čo má negatívny dopad na poľnohospodársku produkciu. V PENNY sa preto dlhodobo usilujú o ochranu včiel, ale aj ďalších významných zástupcov z radov hmyzu. centrály, logistických centier a vybraných predajní poskytujú domov viac ako 2 miliónom včiel. Dlhodobo sa venujú aj osvete významu opeľovačov u širokej verejnosti. význam pre človeka a prírodu tisícom detí v materských a základných školách po celej republike.
PENNY je tiež partnerom Stredného odborného učilišťa včelárskeho v Nasavrkách, ktoré vzdeláva novú generáciu včelárov. Vďaka podpore tu na konci apríla slávnostne sprevádzkovali novú učebnú pomôcku – takzvaný apidomek. Ten umožňuje blízky, a pritom bezpečný kontakt človeka so včelami a pobyt v ňom pozitívny vplyv na ľudské zdravie aj psychiku. PENNY je tiež členom Českého zväzu včelárov. Je preto logické, že práve PENNY sa stalo patrónom Svetového dňa včiel.
EKOkalendár spolku Upracme Česko obsahuje informácie o ďalších sviatkoch a udalostiach týkajúcich sa životného prostredia.

Partneri

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.