7. septembra

Medzinárodný deň čistého ovzdušia za modrú oblohu

Medzinárodný deň čistého ovzdušia za modrú oblohu

Medzinárodný deň čistého ovzdušia za modrú oblohu vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na 7. septembra s cieľom posilniť medzinárodnú spoluprácu pri zlepšovaní kvality ovzdušia a znižovaní jeho znečistenia. Vyhlásenie bolo vykonané prostredníctvom rezolúcie 74/212 a prijaté na 52. plenárnom zasadnutí tohto zhromaždenia 19. decembra 2019.

Cieľom Medzinárodného dňa čistého ovzdušia je zvýšiť povedomie o význame čistého ovzdušia pre zdravie, produktivitu, ekonomiku a životné prostredie. Taktiež sa snaží ukázať súvislosti medzi kvalitou ovzdušia a ďalšími environmentálnymi a rozvojovými výzvami, ako je zmena klímy. Podporuje riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu ovzdušia a spája rôzne aktéry pre efektívne riadenie kvality ovzdušia. Patronom tohto dňa sa stala spoločnosť DPD, ktorá sa zaviazala k uhlíkovo neutrálnej preprave a redukcii emisií. Spoločnosť DPD tiež spolupracuje s projektom EKOkalendář, ktorý monitoruje kvalitu ovzdušia v Prahe. Projekt EKOkalendář poskytuje informácie o viac ako 230 dňoch a sviatkoch týkajúcich sa životného prostredia.

Partneri

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.