29. mája

Medzinárodný deň vyder

Medzinárodný deň vyder

Medzinárodný deň vydier sa každoročne oslavuje v plávajúcom termíne na konci mája. Prečo? Vydry sú celosvetovo v ohrození a verejnosť by sa mala s týmto problémom čo najlepšie zoznámiť. Tento dátum vyhlásila za medzinárodný deň vydier organizácie IOSF (Medzinárodný fond na ochranu vydier) av roku 2015 sa oslavoval prvýkrát.

Po celém světě se koná řada akcí, které mají za cíl představit jednotlivé druhy vyder a podpořit jejich ochranu. Všechny druhy vyder jsou dnes na Červeném seznamu IUCN a jejich populace klesá. Trápí je znečištění prostředí a toxiny v potravním řetězci, špatná kvalita vody, horší dostupnost potravy, nelegální lov i zvyšující se hustota dopravy. Jde o úchvatné živočichy, jejichž přítomnost poukazuje na čistotu životního prostředí. Měli bychom si jich vážit a chránit je. Největším problémem je celosvětově nízké povědomí lidí o vydrách. Zlepšení tohoto stavu má za cíl právě i vyhlášení Mezinárodního dne vyder.
Po celom svete sa koná rad akcií, ktoré majú za cieľ predstaviť jednotlivé druhy vyder a podporiť ich ochranu. Všetky druhy vyder sú dnes na Červenom zozname IUCN a ich populácia klesá. Trápi ich znečistenie prostredia a toxíny v potravnom reťazci, zlá kvalita vody, horšia dostupnosť potravy, nelegálny lov aj zvyšujúca sa hustota dopravy. Ide o úchvatné živočíchy, ktorých prítomnosť poukazuje na čistotu životného prostredia. Mali by sme si ich vážiť a chrániť ich. Najväčším problémom je celosvetovo nízke povedomie ľudí o vydrách. Zlepšenie tohto stavu má za cieľ práve aj vyhlásenie Medzinárodného dňa vyder.

Partneri

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
Schneider Electric
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
DPD CZ
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
FlixBus CZ s.r.o.
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.