3. decembra

Medzinárodný deň bez pesticídov

Medzinárodný deň bez pesticídov

Medzinárodný deň bez pesticídov je každoročne vyhlasovaný organizáciou Pesticide International Network. V tento deň si pripomíname haváriu, ku ktorej došlo v noci 3. decembra 1984 v továrni na pesticídy v indickom meste Bhopále. Oslavuje sa od roku 1998, kedy bol v Rotterdame prijatý Rotterdamský dohovor o postupe predchádzajúceho súhlasu pre určité nebezpečné látky a pesticídy v medzinárodnom obchode.

Česká republika podpísala túto dohodu v New Yorku 22. júna 1999. Cieľom dohody je podporovať spoločnú zodpovednosť a úsilie zmluvných strán v medzinárodnom obchode s určitými nebezpečnými chemickými látkami a pesticídmi s cieľom ochrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred možným poškodením a prispievať k ich používaniu, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, uľahčením výmeny informácií o ich vlastnostiach, zabezpečením vnútroštátneho rozhodovacieho procesu o ich dovoze a vývoze a rozširovaním týchto rozhodnutí medzi zmluvnými stranami.
Od Bhopálu sa vďaka rýchlemu rozvoju poľnohospodárstva po celom svete celosvetové používanie pesticídov viac ako zdvojnásobilo na viac ako štyri milióny ton ročne. To napriek vedeckému výskumu, ktorý jasne ukazuje, že používanie chemicky syntetizovaných pesticídov je jednou z hlavných príčin dramatického úbytku opelivého hmyzu, často označovaného ako vymieranie včiel. Väčšina kvitnúcich rastlín na celom svete závisí na opelovačoch, vrátane takmer všetkých druhov pestovaných ako ovocné alebo zeleninové odrody. Strata opelovačov má preto vážne dôsledky pre ekosystémy, v ktorých žijú, a zároveň ohrozuje globálnu produkciu potravín a našu budúcu potravinovú bezpečnosť. V niektorých krajinách dramatický úbytok prirodzených opelovačov vytvoril situáciu, keď sa teraz opelenie musí vykonávať ručne, príklady zahŕňajú pestovanie mučenky v Brazílii a tiež mandľové plantáže v Číne.
Biologická rozmanitosť nie je jedinou obeťou používania pesticídov. Pesticídy majú významné negatívne účinky na pôdu, vodu a ľudské zdravie. Každý rok trpí následkami n

Partneri

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.