20. decembra

Medzinárodný deň ľudskej solidarity

Medzinárodný deň ľudskej solidarity

Valné zhromaždenie OSN v roku 2005 označilo solidaritu za jednu zo základných a univerzálnych hodnôt, ktoré by mali byť základom vzťahov medzi národmi v 21. storočí, av tomto ohľade sa rozhodlo vyhlásiť 20. decembra každého roku medzinárodným Dňom ľudskej solidarity.

Agenda udržateľného rozvoja je zameraná na ľudí a planétu a je podporovaná ľudskými právami a globálnym partnerstvom, ktorého cieľom je vyviesť ľudí z chudoby, hladu a chorôb prostredníctvom globálnej spolupráce a solidarity.
Medzinárodný deň ľudskej solidarity je deň na oslavu našej jednoty v rozmanitosti, deň, ktorý pripomína vládam, aby dodržiavali svoje záväzky voči medzinárodným dohodám, deň na zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti solidarity, deň na podporu diskusie o spôsoboch, ako podporiť solidaritu pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja vrátane vymýtenia chudoby, deň akcie na podporu nových iniciatív pre vymýtenie chudoby.
Solidarita je v Deklarácii tisícročia identifikovaná ako jedna základných hodnôt medzinárodných vzťahov 21. storočia, v ktorej tí, ktorí trpia alebo majú najmenší prospech, si zaslúžia pomoc od tých, ktorí majú najväčší prospech. V súvislosti s globalizáciou a výzvou rastúcej nerovnosti je preto posilnenie medzinárodnej solidarity nevyhnutné.
Koncept solidarity definovala práca Organizácie Spojených národov od jej vzniku. Organizácia Spojených národov spojila ľudí a národy sveta, aby podporovali mier, ľudské práva a sociálny a ekonomický rozvoj. Organizácia bola založená na základe predpokladu jednoty a harmónie medzi svojimi členmi, vyjadrenej v koncepte kolektívnej bezpečnosti, ktorý sa opiera o solidaritu svojich členov, aby sa spojili na udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.
V duchu solidarity sa Organizácia opiera aj o spoluprácu pri riešení medzinárodných problémov ekonomického, sociálneho, kultúrneho alebo humanitárneho charakteru.
Valné zhromaždenie OSN v roku 2002 zriadilo Svetový fond solidarity, ktorý bol založený v februári

Partneri

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Unilever
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
dm drogerie markt s.r.o.
Komerční banka
innogy
Schneider Electric
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
DPD CZ
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
FlixBus CZ s.r.o.
MUNIPOLIS

Copyright Ⓒ 2022 - 2023 | Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.