22. mája

Medzinárodný deň biodiverzity

Medzinárodný deň biodiverzity

22. máj sa po celom svete už od roku 2000 oslavuje ako medzinárodný deň biodiverzity. Tento deň nám pripomína, aký význam má pre ľudskú spoločnosť aj planétu biodiverzita, teda prírodné bohatstvo zahŕňajúce rozmanitosť všetkých génov, druhov i ekosystémov.

Už viac ako tridsať rokov si ľudia po celom svete pripomínajú dôležitosť podpory biologickej rozmanitosti pre udržateľný rozvoj. Ochrana prírodnej pestrosti biodiverzity je nevyhnutnou súčasťou riešenia problémov súvisiacich s klimatickými zmenami, obmedzením šírenia nových chorôb alebo zabezpečením dostatku potravín a vody. Cieľom Svetového dňa biodiverzity je informovať verejnosť a zvýšiť porozumenie týmto problémom.
Svetový deň biodiverzity, teda deň biologickej rozmanitosti, bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN na počesť dňa, keď bola vytvorená Medzinárodná dohoda o biologickej rozmanitosti, teda 22. mája 1992. Česká republika, ako aj ďalšie štáty a celá EÚ, pripravujú a realizujú jednotlivé opatrenia na zníženie ohrozenia prírody a zachovanie jej hodnoty v súlade s touto dohodou. Aktuálna Strategia biologickej rozmanitosti EÚ do roku 2030 zahŕňa napríklad ciele posilnenia ochrany a zlepšenia stavu chránených území, ale aj poľnohospodárskej krajiny, lesov, mestského prostredia atď. Česká republika sa aktívne podieľa na plnení týchto cieľov.
Významným projektom, ktorý v súčasnosti prispieva k zachovaniu biodiverzity, je projekt Jedna príroda, ktorého cieľom je obmedziť úbytok biologickej rozmanitosti v Českej republike a obnoviť degradované ekosystémové služby. Projekt, financovaný z programu LIFE, sa zameriava na zabezpečenie efektívnejšej starostlivosti o chránené územia systému Natura 2000 a hodnotenie ich socioekonomických prínosov. V roku 2021 sa podarilo uskutočniť 1 478 rôznych opatrení na takmer 850 hektároch v 84 európsky významných lokalitách a vtáčích oblastiach na podporu zachovania alebo zlep

Partneri

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
Schneider Electric
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
DPD CZ
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
FlixBus CZ s.r.o.
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2023 | Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.