6. novembra

Medzinárodný deň prevencie ničenia životného prostredia počas vojen a ozbrojených konfliktov

Medzinárodný deň prevencie ničenia životného prostredia počas vojen a ozbrojených konfliktov

Tento medzinárodný deň bol navrhnutý a schválený Valným zhromaždením OSN 5. novembra 2001 z dôvodu vývoja vojnových stratégií a používaných zbraní. V dnešnej dobe majú bohužiaľ moderné zbrane (či už to sú jadrové zbrane alebo iné neľudské vynálezy) ďalekosiahle dôsledky na životné prostredie.

Medzinárodný deň prevencie ničenia životného prostredia počas vojen a ozbrojených konfliktov má pripomínať, že vo vojnách netrpí len človek, ale aj príroda. Vodné studne sú znečistené, úroda je spálená, lesy sú vykázané, pôda je otrávená a zvieratá sú zabité, aby sa získala vojenská výhoda. Program OSN pre životné prostredie (UNEP) zistil, že za posledných 60 rokov bolo najmenej 40 percent všetkých vnútorných konfliktov spojených s využívaním prírodných zdrojov, ako sú drevá, diamanty, zlato, ropa, úrodná pôda a voda. Konflikty týkajúce sa prírodných zdrojov majú tiež dvojnásobne vyššiu pravdepodobnosť opakovania. Organizácia Spojených národov (OSN) pripisuje veľký význam zabezpečeniu toho, aby opatrenia v oblasti životného prostredia boli súčasťou stratégií prevencie konfliktov, udržiavania mieru a budovania mieru, pretože trvalý mier nemôže existovať, ak sú zničené prírodné zdroje, ktoré udržiavajú živobytie a ekosystémy. Dňa 27. mája 2016 prijalo Valné zhromaždenie OSN pre životné prostredie rezolúciu UNEPEA2Res15, ktorá uznáva úlohu zdravých ekosystémov a udržateľne riadených zdrojov pri znižovaní rizika ozbrojených konfliktov a znovu potvrdzuje svoje pevné odhodlanie k plnej implementácii cieľov udržateľného rozvoja uvedených v uznesení Valného zhromaždenia 701 s názvom Transformácia nášho sveta - Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj. Tento medzinárodný deň získava pre nás nový význam najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine a aktuálne predovšetkým v Palestíne/Izraeli.

Partneri

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
Schneider Electric
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
DPD CZ
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
FlixBus CZ s.r.o.
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2023 | Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.