10. novembra

Svetový deň vedy pre mier a rozvoj

Svetový deň vedy pre mier a rozvoj

Svetový deň vedy pre mier a rozvoj je medzinárodným dňom, ktorý zdôrazňuje dôležitú úlohu vedy v spoločnosti a oslavuje sa každý rok 10. novembra. Zdôrazňuje tiež potrebu zapojiť širšiu verejnosť do debát o nových vedeckých otázkach. Svetový deň vedy vyhlásila Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) a prvýkrát sa oslavoval v roku 2002.

Vplyv vedy na každodenný život ľudí a jej hlboké spoločenské dôsledky, vrátane tých, ktoré majú etický a ekologický charakter, robia z vedeckej gramotnosti nevyhnutný predpoklad pre efektívne demokratické procesy. Na Svetovej konferencii o vede v Budapešti v Maďarsku v júli 1999, ktorú spolupořádalo UNESCO a Medzinárodná rada pre vedecký výskum, vyjadrilo mnoho delegátov podporu väčšiemu povedomiu verejnosti o vede. Delegácia Etiópie a Malawi spolu s Britskou asociáciou pre rozvoj vedy navrhli vytvorenie Svetového dňa vedy alebo Svetového týždňa vedy.
Vďaka užšiemu prepojeniu vedy so spoločnosťou má Svetový deň vedy za cieľ zabezpečiť, aby boli občania informovaní o vývoji vo vede. Zdôrazňuje tiež úlohu vedcov pri rozširovaní našeho chápania planéty, ktorú nazývame domovom, a pri vytváraní udržateľnejších spoločností.
Ciele Svetového dňa vedy pre mier a rozvoj STEM sú:
- Posilniť povedomie verejnosti o úlohe vedy pre mierové a udržateľné spoločnosti.
- Podporovať národnú a medzinárodnú solidaritu pre zdieľanú vedu medzi krajinami.
- Obnoviť národný a medzinárodný záväzok využívať vedu v prospech spoločnosti.
- Upozorniť na výzvy, ktorým veda čelí, a zvýšiť podporu vedeckého úsilia.
Po tisíce rokov hrajú veda a technológia obrovskú rolu pri utváraní budúcnosti ľudstva. Do budúcnosti pomôžu ľudstvu vybojovať doteraz najväčší boj - zmenu klímy. Zatiaľ čo obnoviteľné technológie, ako je solárna a veterná energia, budú životne dôležité, aby nám pomohli znížiť emisie uhlíka, existuje niekoľko veľkých prekážok pre ich integráci

Partneri

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Unilever
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
dm drogerie markt s.r.o.
Komerční banka
innogy
Schneider Electric
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
DPD CZ
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
FlixBus CZ s.r.o.
MUNIPOLIS

Copyright Ⓒ 2022 - 2023 | Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.