16. novembra

Medzinárodný deň tolerancie

Medzinárodný deň tolerancie

Tolerancia je rešpekt, prijatie a ocenenie bohatej rozmanitosti našich svetových kultúr, našich foriem vyjadrenia a spôsobov ľudského bytia. Deklarácia princípov tolerancie UNESCO z roku 1995. V roku 1996 prijalo Valné zhromaždenie OSN rezolúciu 51/95, ktorá vyhlásila 16. november Medzinárodným dňom tolerancie.

Deklarácia UNESCO potvrdzuje, že tolerancia nie je ani zhovievavosť ani ľahostajnosť. Je to rešpekt a ocenenie bohatej rozmanitosti našich svetových kultúr, našich foriem vyjadrovania a spôsobov ľudského bytia. Tolerancia uznáva univerzálne ľudské práva a základné slobody druhých. Ľudia sú prirodzene rôznorodí, len tolerancia môže zabezpečiť prežitie zmiešaných komunít v každom regióne sveta.
Cena UNESCO-Madanjeet Singh za podporu tolerance a nenásilie bola vytvorená v roku 1995 pri príležitosti roku OSN o tolerancii a 125. výročia narodenia Mahátmu Gándhího. Cena ocenuje významné aktivity v oblasti vedy, umenia, kultúry alebo komunikácie, ktoré sú zamerané na podporu ducha tolerance a nenásilnosti. Cena sa udeľuje každé dva roky na Medzinárodný deň tolerance 16. novembra. Môže byť udelená inštitúciám, organizáciám alebo jednotlivcom, ktorí významným a účinným spôsobom prispeli k tolerancii a nenásilnosti.

Partneri

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
Schneider Electric
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
DPD CZ
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
FlixBus CZ s.r.o.
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.